Ovanlandet och hararnas hus

Annika Oskarsson

Konstnär Oskarsson, Annika
År 2017
Teknik/Material Brons, Trä, Aluminium, Tegel
Beställare Exploateringskontoret
Konstprojektledare Frida Cornell
Koordinater lat: 59.3061045 long: 18.0279274

I Fredsborgsparken i Årstadal har konstnären Annika Oskarsson (f. 1967) skapat en liten värld, befolkad av gula harar som bor i hus av trä. Här finns ett tegelberg och nerför berget löper en flod – eller kanske snarare en ränna där vattnet pumpas fram i perioder.

Årstadal har vuxit i snabb takt de senaste åren och antalet boende kommer att mer än fördubblas inom ett par år. När området är färdigbyggt kommer det att finnas cirka 14 000 invånare här. Nu görs en upprustning av parker, torg och naturmark för att kunna erbjuda Årstadalsborna en god tillgång till sådan miljö.

Annika Oskarsson fick i uppgift att för Fredsborgsparken omarbeta sitt verk Ovanlandet och hararnas hus som ursprungligen restes 2004 i regi av Stockholms konstkansli.

Den lilla världen utgörs av en mjukt vågig, orange gummimatta med en ringlande bergskedja av tegel. Från krönet av berget rinner en flod. Vid tillflödet finns en knapp och när knappen trycks in rinner det en stund rikligt med vatten i rännan utmed berget.

Här bor de fyra gula bronshararna som sätter gula spår i marken. Harar syns här och var i staden, de är en länk mellan då och nu, mellan staden och skogen, påminner oss konstnären.

Fönstren i deras oliksidiga trähus är av gult laminerat glas, och belysning i husen gör att de blir som små lyktor när det är mörkt.

Parken blir en plats för fantasilekar och undersökningar. Barnen kan krypa in i hararnas tre trähus, låta föremål åka med i vattenrännan eller göra byggmaterial av vatten och sand.