Signaler

Konstnär Karlsson,​ Kent
År 2011
Plats Annedal
Teknik/Material Stål
Beställare Exploateringskontoret
Konstprojektledare Dan Wirén, Monika Nyström
Koordinater lat: 59.3629967 long: 17.943934

Sommaren 2007 fick sex konstnärer i uppdrag att göra en idéskiss för konstprojekt i den nya stadsdelen Annedal, Mariehäll, Bromma. Tre av dessa konstnärer fick utveckla sin idéskiss och slutligen möjlighet att förverkliga sitt förslag för området. En av dem var Kent Karlsson (f. 1945).

I dag markerar hans Signaler den nordvästra infarten till området som avgränsas av Ulvsundavägen, Bällstavägen och Bällstaån, vilken här bildar gräns mellan Stockholm och Sundbyberg.

– Tanken var redan tidigt att göra något som kunde uppfattas både från Ulvsundavägen och inifrån området, och då måste det vara något som är någorlunda högt, konstaterar Kent Karlsson med lång erfarenhet av att göra konst för det offentliga rummet.

– Så fick jag idén om signaler, kanske av trafikljusen, eller av bilarnas signalhorn. Sådant vet man aldrig riktigt.

Ekonomin var begränsad, och för att hålla ned kostnaderna började han undersöka möjligheten att göra ett verk av delvis prefabricerade material. Han fastnade för stålstolpar, sådana som kan köpas fabrikstillverkade i olika längder och som används överallt, till exempel som ledningsstolpar. Tre stolpar – 20, 23 och 26 meter höga – står i Annedal riktade mot himlen, sprutlackerade i tre olika färgkonstellationer med ett skyddande lager klarlack över.

Att finna rätt färger var för konstnären betydligt knepigare än att finna ett material med nödvändig resning. – Jag provade en mängd olika varianter. På ett sätt påminde det mig om hur det var för 25–30 år sedan när jag första gången på allvar begrep att jag inte begrep någonting om färg. Jag målade rött på papper, olika lappar, ytor som jag ställde mot varandra. Så arbetade jag här också. Det blev ett slags måleri. Och i slutändan tycker jag nog att det blev ganska fint.