Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Vem är Mr Walker?

KonstnärHåfström, Jan
År2014
PlatsNorrmalm
Teknik/MaterialMetall
KonstprojektledareMårten Castenfors
Koordinaterlat: 59.3286411 long: 18.0606052

Vem är Mr Walker?

Frågan ställs genom en sju meter hög skulptur av Jan Håfström rest i Järnvägsparken – en milt sagt problematisk
och lite bortglömd plats ett stenkast från Stockholms centralstation. Verkets placering, mitt i en gräslagd plantering, förklaras delvis av att Stockholm konsts uppdrag, i enlighet med
intentionerna i en för staden planerad, ny arkitekturpolicy,
också är att aktivera stadens offentliga rum med fler tillfälliga
konst­ och arkitekturaktiviteter. Mr Walker är alltså på vandring på denna udda plats – allt för att synliggöra platsen och fungera som ett incitament till förändring.

Skulpturen, i bemålad metall, är genialt enkel i sin konstruktion med två siluettskivor som sammanfogade leder till
oväntad tredimensionell dynamik: mannen i rock och hatt
tycks både springa och falla på en och samma gång, beroende
på flanörens, eller trafikantens, rörelse runt verket.

Men vem är han då, Mr Walker? Naturligtvis finns konstnärens utgångspunkt i en berömd tecknad serie, men anonym
som figuren är kan den också vara du eller jag på väg mot
ett möte eller tåg. Kort sagt: en människa i rörelse i stadens
offentliga rum.

Jan Håfström (f. 1937) är en av vår samtids mest uppmärksammade konstnärer med ett otal utställningar i Sverige och
utomlands bakom sig. Med outslitlig energi och nyfikenhet
har han alltsedan 1960­-talet ständigt hittat nya ingångar till sin
konst. Under 2000­-talet har Håfström främst ägnat sig åt ett
figurativt måleri i serieklingande sviter som bland annat återupptagit kontakten med en av barndomens stora hjältar, den
gäckande dubbelnaturen Mr. Walker – alias Fantomen – som
fungerar som Håfströms alter ego, som fadersfigur och som
en bild av den skapande människan. Här ger han honom för
första gången skulptural gestalt.

Håfström, Jan, 2014, Norrmalm, Metall, Mårten Castenfors