ODE 707

Konstnär West,Ulla
År 2019
Plats Årsta
Teknik/Material Aluminium
Beställare Exploateringskontoret
Konstprojektledare Frida Cornell
Koordinater lat: 59.3015894 long: 18.0298598

Årstaberg håller på att utvecklas. Området kommer att få sammanlagt runt 900 nya bostadsrättslägenheter, en förskola och en skola. En del av den stora naturparken som finns i närheten har förvandlats till en stadsdelspark, Zachrisbergsparken.

För denna natursköna plats, med nära koppling till de nya bostadsmiljöerna, har Ulla West skapat en platsspecifik skulptur i form av ett bokstavsklot. Verket föreställer en typsnitts-kula från en IBM Selectric-skrivmaskin som introducerades 1961. Det var den första skrivmaskinen med utbytbart typsnitt. Selectric-maskinen utvecklades vidare med ett litet minne för direkt redigering av text, en föregångare till den digitala ordbehandlaren. Ordklotet är således en länk mellan den analoga och digitala tekniken.

Ulla Wests konst berör ofta genombrottshändelser som påverkar vårt sätt att leva och tänka. ODE 707 rymmer både något som redan passerat och framtidsidéer och utveckling. Hennes monumentala verk väcker tankar kring tryckteknik, mångfaldigande av text och språklig kommunikation. Gestaltningen hyllar det fria ordet och uppmanar till skrivande och läsning.

Skulpturen är en sfär, gjuten i aluminium. Alfabetets 29 bokstäver i versaler förekommer två gånger tillsammans med ett urval av skiljetecken. Placeringen och urvalet följer typsnitts-kulan till en Selectric-skrivmaskin. Ett för skulpturen ny-designat typsnitt, ODE SANS, är formgivet av Christopher West. Bokstäverna ligger i relief på ytan. Vissa av dem är belysta inifrån, vilket gör verket synligt även under de mörkare tiderna på dygnet.

Ulla West, född 1954, är målare, tecknare och textilkonstnär. Hon arbetar även med scenografi och kostymuppdrag för teater, film och tv. Sedan 1980-talet har hon haft åtskilliga separatutställningar i Sverige och utomlands.