Den muterade nötskrikan

Claes Jurander

Konstnär Jurander,Claes
Teknik/Material Olja