Hjärthärd

Bigert & Bergström

Konstnär Bigert & Bergström
Plats Norrmalm
Teknik/Material Tegel