In waiting

Charlotte Gyllenhammar

Konstnär Gyllenhammar,Charlotte
Teknik/Material Brons
Beställare Stockholm konst