Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Arbetsprocess och beslut

Stockholm konst leder varje konstprojekt fram till invigningen av det nya offentliga konstverket.

För varje konstprojekt tillsätts en samrådsgrupp. Den består av uppdragsgivare och dess representanter, brukare och representanter för Stockholm konst. I samband med större projekt ingår två kommunalpolitiker från Stockholms konstråd, en från varje partiblock. Konstrådet är ett politiskt tillsatt organ som har en rådgivande roll.

Stockholm konsts konstprojektledare tar fram ett konstprogram som beskriver syfte och fokus för konstprojektet. Programmet beslutas av samrådsgruppen och ligger till grund för den utlysning som görs för att handla upp en konstnär för projektet. De inkomna anbuden utvärderas och en konstnär tilldelas ett skissuppdrag med option på att genomföra det konstnärliga gestaltningsuppdraget efter godkänd skiss. När ett genomförandeavtal tecknats med konstnären kan produktionen av konstverket påbörjas. Arbetet sker i löpande samråd med Stockholm konst och uppdragsgivaren. Efter godkänd besiktning överlämnas konstverket till den mark- eller fastighetsägare som ska förvalta det.

Stockholm konst har också uppdraget att utöka stockholmarnas egen konstsamling genom inköp av konst. Det är konstverk som till skillnad mot platsspecifik konst inte ursprungligen har skapats för en viss plats. Inköpen görs i första hand från gallerier och dessa beslutas av chefen för Stockholm konst.

För frågor om nya projekt:

Stefan Hagdahl, chef
stefan.hagdahl@stockholm.se
08-508 31 320

Anna-Karin Ericson, projektchef
anna-karin.ericson@stockholm.se
08-508 31 569