Arbetsprocess och beslut

Stockholm konst leder varje konstprojekt fram till invigningen av det nya offentliga konstverket. 

För varje projekt bildas en samrådsgrupp. Den består av beställare och beställarens representanter, brukare och representanter för Stockholm konst. I samband med större projekt ingår två kommunalpolitiker från Stockholms konstråd, en från varje partiblock. Konstrådet är ett politiskt tillsatt organ som har en rådgivande roll.

Stockholm konst väljer en konstprojektledare som tar fram ett konstprogram och förslag på en eller flera konstnärer som kan passa för det aktuella uppdraget. Konstprogram och förslag på konstnärer presenteras för samrådsgruppen. När en konstnär är vald beställs skisser som presenteras för samrådsgruppen. Om politiker ingår i samrådsgruppen redovisas projektet för Stockholms konstråd. 

Stockholm konst har också uppdraget att utöka stockholmarnas egen konstsamling, d.v.s. inköp av konst. Det är konstverk som till skillnad mot platsspecifik konst inte ursprungligen har skapats för en viss plats. Inköpen görs i första hand av gallerier och vilka inköp som ska göras beslutas av chefen för Stockholm konst.

För frågor om nya projekt: 

Stefan Hagdahl, chef
stefan.hagdahl@stockholm.se
08-508 31 320

Anna-Karin Ericson, projektchef
anna-karin.ericson@stockholm.se
08-508 31 569
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer