Konst och arkitektur i samspel

Pressmeddelande, Linnea Rygaard för Kungsgatan

Konstnär: Linnea Rygaard
Plats: Valvtaket under Regeringsgatans bro, Norrmalm
Foto: Giulia Cairone

Konstnär: Linnea Rygaard
Plats: Valvtaket under Regeringsgatans bro, Norrmalm
Foto: Giulia Cairone

Konstnär: Linnea Rygaard
Plats: Valvtaket under Regeringsgatans bro, Norrmalm
Foto: Giulia Cairone

Konstnär: Linnea Rygaard
Plats: Valvtaket under Regeringsgatans bro, Norrmalm
Foto: Giulia Cairone