Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Kuriosakabinett med minidockteater på förskolan Essingehöjden

Pressmeddelande, "Samling" av Clara Dackenberg

Samling

Konstnär: Clara Dackenberg
Projekt: Förskolan Essingehöjden
Plats: Essingestråket 28 A, Stora Essingen
Foto: Giulia Cairone

Samling

Konstnär: Clara Dackenberg
Projekt: Förskolan Essingehöjden
Plats: Essingestråket 28 A, Stora Essingen
Foto: Giulia Cairone

Samling

Konstnär: Clara Dackenberg
Projekt: Förskolan Essingehöjden
Plats: Essingestråket 28 A, Stora Essingen
Foto: Giulia Cairone

Samling

Konstnär: Clara Dackenberg
Projekt: Förskolan Essingehöjden
Plats: Essingestråket 28 A, Stora Essingen
Foto: Giulia Cairone

Samling

Konstnär: Clara Dackenberg
Projekt: Förskolan Essingehöjden
Plats: Essingestråket 28 A, Stora Essingen
Foto: Giulia Cairone

Samling

Konstnär: Clara Dackenberg
Projekt: Förskolan Essingehöjden
Plats: Essingestråket 28 A, Stora Essingen
Foto: Giulia Cairone

Samling

Konstnär: Clara Dackenberg
Projekt: Förskolan Essingehöjden
Plats: Essingestråket 28 A, Stora Essingen
Foto: Giulia Cairone