Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Kulisser för fantasi på förskolan Snesen

Rio (exteriör)

Konstnär: Jakob Krajcik, Mariana Silva Varela
Projekt: Snesen, Hagsätra
Plats: Snesens förskola, Bandhagen
Foto: Naina Helén Jåma

Rio (exteriör)

Konstnär: Jakob Krajcik, Mariana Silva Varela
Projekt: Snesen, Hagsätra
Plats: Snesens förskola, Bandhagen
Foto: Naina Helén Jåma

Floden (interiör)

Konstnär: Jakob Krajcik, Mariana Silva Varela
Projekt: Snesen, Hagsätra
Plats: Snesens förskola, Bandhagen
Foto: Naina Helén Jåma

Rio (exteriör)

Konstnär: Jakob Krajcik, Mariana Silva Varela
Projekt: Snesen, Hagsätra
Plats: Snesens förskola, Bandhagen
Foto: Naina Helén Jåma

Rio (exteriör)

Konstnär: Jakob Krajcik, Mariana Silva Varela
Projekt: Snesen, Hagsätra
Plats: Snesens förskola, Bandhagen
Foto: Naina Helén Jåma

Rio (exteriör) och Floden (interiör)

Konstnär: Jakob Krajcik, Mariana Silva Varela
Projekt: Snesen, Hagsätra
Plats: Snesens förskola, Bandhagen
Foto: Naina Helén Jåma

Rio (exteriör) och Floden (interiör)

Konstnär: Jakob Krajcik, Mariana Silva Varela
Projekt: Snesen, Hagsätra
Plats: Snesens förskola, Bandhagen
Foto: Naina Helén Jåma

Floden (interiör)

Konstnär: Jakob Krajcik, Mariana Silva Varela
Projekt: Snesen, Hagsätra
Plats: Snesens förskola, Bandhagen
Foto: Naina Helén Jåma

Rio (exteriör)

Konstnär: Jakob Krajcik, Mariana Silva Varela
Projekt: Snesen, Hagsätra
Plats: Snesens förskola, Bandhagen
Foto: Naina Helén Jåma