David Svenssons konstverk lyser i Årsta

David Svenssons konstnärliga gestaltning Blazing a Trail lyser i det nya bostadskvarteret Rösträknaren i Årstastråket. Verket består av åtta armaturer som till sin form påminner om gatlyktor. Deras glober av uranglas börjar glöda i ultraviolett ljus.

Blazing a Trail betyder att bana väg för någonting, men också att göra något annorlunda. Denna tanke blev ett avstamp för David Svensson när han skapade sin konstnärliga gestaltning för kvarteret Rösträknaren i Årstastråket. Hans verk för en ny lokalgata består av åtta fristående armaturer, som liknar gatlyktor och som kröns av glober av uranglas som börjar glöda genom UV-ljus som är integrerat i stolpen. Lyktorna leder besökaren längs med stråket. På dagen skapas atmosfär genom glasets fina lyster. Under dygnets mörka timmar glöder ljuset.

Under 1800-talet började glastillverkare i Centraleuropa att tillverka uranglas som utmärkte sig genom sin säregna gulgröna lyster. I Sverige var Reijmyre Glasbruk känt för sitt uranglas. Man började tillverka dricksglas, assietter, kannor, ljusstakar med mera. Idag produceras dock inte uranglas i Sverige längre. Det är endast några enstaka glaskonstnärer som fortfarande arbetar med detta material. De handblåsta uranglaskuporna till David Svenssons gestaltning har producerats av ett glasbruk i Tjeckien.

Konstverket binder samman det förflutna och nuet. Uranglaset är ett meningsbärande material, där återvunnet glas och ett traditionellt hantverk möts. Glasets skimrande färg skänker verket mystik. I sitt precisa och samtidigt poetiska formspråk samspelar David Svenssons gestaltning med omgivningen, samtidigt som den återspeglar dygnets och årstidernas rytm.

David Svensson, född 1973, är utbildad vid HDK, Göteborgs universitet, Statens kunstakademi i Oslo, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Konsthögskolan i Malmö. Han är främst känd för att arbeta med ljus och glas i spektakulära rumsgestaltningar. Svensson är representerad vid en rad olika museer i Sverige och utomlands och har skapat över tjugofem offentliga gestaltningar. 2002 erhöll han Carnegie Art Award för unga konstnärer.

Konstprojektledare: Marie Holmgren
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer