Konst och arkitektur i samspel

Kungsgatan, som löper från Stureplan till Kungsholmsgatan, är en klassisk paradgata mitt i Stockholms innerstad. Linnea Rygaard har fått i uppdrag att skapa en konstnärlig gestaltning i valven under Regeringsgatans bro som leder över Kungsgatan i samband med att grunden under Kungsgatan förstärks.

Konstverket i form av muralmåleri utförs direkt på putsen och har en koppling till arkitekturen omkring. Målningarna och brons arkitektur formar tillsammans en helhet för en rumslig och kroppslig upplevelse. Uttrycket i måleriet skiftar från det mer detaljerade i de mindre valven till det kraftfullare anslaget i valven över körbanan.

I bildspråket förenas den konkreta konstens precision med optiska effekter. Konstnären utgår från centralperspektiv och geometriska konstruktioner, där illusionen är ett bärande system. Här finns även drag av trompe l’œil – illusionsmåleri som osäkrar blicken och gör det svårt för ögat att skilja mellan ett målat och ett verkligt rum. De välkomponerade färgerna förstärker känslan av djup och elegans i kompositionen.

Konstarbetet pågår från maj och under sommaren 2024 i valven över gångbanorna och i delar av valven över körbanan. Återstående del av konstverket kommer att färdigställas under våren och sommaren 2025. Arbetet pågår i etapper för att undvika avstängning av trafiken på Kungsgatan.

Linnea Rygaard, född 1990, är utbildad vid Skowhegen School of Painting and Sculpture i Maine, USA och vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har haft uppmärksammande separatutställningar på Cecilia Hillström Gallery, Kungl. Konstakademien i Stockholm och Hilde Gallery i Los Angeles. Rygaard är representerad på Uppsala konstmuseum och har tidigare skapat konstnärliga gestaltningar på offentliga platser.

Läs mer om projektet här.

Fler nyheter