Ny konst på Lillholmsskolan

Lillholmsskolan, uppförd 1968, har under våren 2022 fått två nya byggnader. I samband med detta har Disa Rytt och Tove Kjellmark skapat nya konstnärliga gestaltningar som på varsitt sätt berikar skolmiljön.

Lillholmsskolans inriktning på matematik blev inspirationen för Tove Kjellmarks interaktiva bronsskulptur 1+1=3. Konstverket, placerat vid entrén till ett av de nya husen, föreställer en pojke i tidiga tonåren som tycks krama en annan person. Det tomma utrymmet i hans famn väcker nyfikenhet och bjuder in till kroppslig interaktion. Den frusna rörelsen är både fysisk och emotionell. Konstverket är en påminnelse om vikten av empati och ömsesidig förståelse. Det handlar om individens relation till sin egen kropp och om kroppens förhållande till andra.

Det figurativa formspråket bygger i detta fall på en speciell estetik, som uppstår i översättningar mellan digital och organisk form. Tove Kjellmark arbetar gränsöverskridande och konceptuellt. I hennes arbetsprocess kombineras olika digitala och manuella tekniker som resulterar i två- och tredimensionella verk. I skapandet ingår 3D-skanning och 3D-modellering. Skulpturen är formmässigt sammanlänkad med två teckningar (100 x 70 cm), som skapades under samma konstnärliga process och som placeras i skolans interiör.

I motsats till Tove Kjellmarks föreställande konst arbetar Disa Rytt abstrakt. Hennes gestaltning Skimra, Tindra. Stråla! sträcker sig över två platser i ett av de nya husen. Verket består av ihåliga rektangulära stavar i spegelpolerat rostfritt stål. Det karaktäristiska för Disa Rytts formspråk är att allt utom det mest nödvändiga har skalats bort. 

Beroende på betraktarens rörelse genom rummen framträder konstverkets olika färger i ett ljusspel. Formens stringens mjukas därmed upp med färgernas lekfullhet. Verkets utbredning i rummen skapar en känsla av oändlighet och bidrar till upplevelsen av att gestaltningen är sammanflätad med sin omgivning. Betraktaren omsluts av konsten och befinner sig snarare mitt i än utanför den. Här finns inga berättelser. Det handlar snarare om visuella upplevelser, när blicken aktiveras genom konstnärens noga uträknade balansakter i färg och form. 

Om konstnärerna:
Tove Kjellmark, född 1977, är utbildad vid École des Beaux Arts i Paris och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar med skulptur, teckning samt video och ställer regelbundet ut på den internationella konstscenen.

Disa Rytt, född 1984, är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon är representerad i en rad privata och offentliga samlingar, bland annat i Region Uppsala, Region Skåne, Statens konstråd med flera.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer