Ny konst i Strömmen

Som del i Stockholm konsts sommarsatsning på tillfällig konst visas Magnus Thierfelder Tzotzis nya verk En fjärils vingslag i Strömmen.

En båt som läcker. Ett tydligt missöde. Något som har gått helt fel eller är det rentav båtens sätt att andas. Likt berättelsen om en fjärils vingslag, som får stora och mer långtgående effekter på en annan plats i världen, blir båtens läcka en fontän som triggar igång en cirkulär rörelse. En liten droppe i en oändlighet, en ensam handling som ger vidare ringar på vatten. Allt hänger samman i en större helhet. Från de mikropolitiska vardagsbestyren till de globala makropolitiska utmaningarna är stegen korta. En fördämning som släpper. En explosiv kraft som föranleder förändring. En tid när vi inser den cirkulära helheten.

I sin lekfulla form rymmer Magnus Thierfelder Tzotzis verk ett existentiellt djup. Det påminner oss även om att våra handlingar verkar långt utanför våra egna liv. Allt hänger ihop, sammanlänkat och konsekvent.

Sommaren 2017 visade Stockholm konst i samband med Konstfrämjandets 70 års jubileum konstnärens verk Fountain på Swedenborgsgatan. Den lilla vattenstrålen, som en läcka mitt på trottoaren, var en gestaltning av en underliggande kraft som trängde sig upp mellan plattorna och väckte stor uppmärksamhet. I sitt anspråkslösa uttryck symboliserade vattenskulpturen den kraft som finns i det lilla. Idén om hur något till synes oansenligt leder till ödesdigra konsekvenser fortsätter i Thierfelder Tzotzis nya verk En fjärils vingslag.

Magnus Thierfelder Tzotzis, född 1976, är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Han har medverkat i en rad utställningar i Sverige och internationellt. Hans konst präglas av en skenbar enkelhet i uttrycket, medan den samtidigt är mångbottnad i fråga om innehållet och symbolernas laddning. I formspråket förenas humor, skärpa och omsorg om detaljer. Verken bär på ett visst motstånd som väcker tankar. Tingen uppenbarar sig i ett nytt ljus och får en ny mening. 

Plats: Strömmen, Stockholm
Visningsperiod: 10 augusti – 12 september 2020

Konstprojektledare: Frida Cornell, extern curator 
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer