Skoj på Sturebyskolan i Enskede

Människorelationer och kulturella normer står ofta i centrum för Linea Mateis mångsidiga skapande. Hennes konstnärliga gestaltning Skoj sprider glädje, värme och trygghet och hyllar barnens universella förmåga att finna varandra i leken.

 

Sturebyskolan är en grundskola som uppfördes 1951 efter ritningar av Paul Hedqvist. Sisab har tagit fram förslag till en konceptskola som nu reser sig på samma fastighet mellan de äldre huskropparna.

Linea Matei fick i uppdrag att skapa en konstnärlig gestaltning som skulle förbinda olika platser i den nya skolbyggnaden, i första steget tänkt för årskurserna F-3. Hennes figurativa verk Skoj består av flera delar som hänger ihop genom sitt tydliga, lekfulla formspråk och en klar färgskala.

Huvudmotivet är tecknade gestalter, de flesta av dem barn och några vuxna. De stiliserade fantasifigurerna i mönsterrika kläder är glada och upptagna med sina lekar. En boll, kanske det vanligaste redskapet för lek och spel i de flesta kulturer, spelar här huvudrollen. Bollens rörelse kan vara ett tecken på förbindelse och gemenskap. Gestaltningen är enligt konstnärens egna ord en hyllning till barnens förmåga att finna varandra i leken oavsett språkkunskaper och ursprung.

De lekande barnen gestaltas i 28 perforerade konstpaneler i byggnadens räcke. I skol-byggnadens mittpunkt, vid hisschaktet, fortsätter skildringen i form av fyra tapetbilder som föreställer barn och vuxna tillsammans, när de leker eller läser böcker.

De storskaliga bilderna är samordnade med byggnadens inre arkitektur och framstår som en självklar del av den. Miljöerna förvandlas till illustrerade berättelser där både barn och vuxna hittar värme och glädje.

Linea Matei, född 1990, är utbildad vid Konstfack i Stockholm och West London College. Hon har medverkat i en rad utställningar och anlitats som ledare för workshoppar riktade till barn och ungdomar. Matei arbetar både med ord och bild och använder sig bland annat av installation, textil och skulptur som uttryckssätt. I sin konst återkommer hon till teman som identitet, kropp och genus och intresserar sig för hur människor agerar i sociala sammanhang. Hennes uppmärksammade utställning Schysta killar visades 2018 på Kulturhuset/Stadsteatern i Stockholm. Den handlade om jämställdhet och grundades på en enkät med 230 medverkande unga män som alla fick samma fråga: vad förlorar du på att uppfostras som man?

Konstprojektledare: Paola Zamora ­­
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer