Sommarutställning 2022

23 maj -11 september

Stockholm konsts stora satsning med tillfällig, offentlig konst i hela staden återkommer nu för femte gången. Utställningen äger som tidigare år rum i samband med projektet Levande Stockholm, Trafikkontorets satsning på sommargågator, sommartorg och pop-up parker.

Årets tema för konsten är just hur vi rör oss i staden. Hur använder vi de öppna ytorna i en stad, såsom torg och vattenområden? 

– I år är sommarkonsten stor, säger Stefan Hagdahl, chef för Stockholm konst. Man kan gå ut, in och igenom flera av verken. Det är en spännande rörelse som påverkar hur vi upplever oss själva i konsten och staden.

Tid: 23 maj –11 september 2022
Plats: Olika platser i Stockholm

1.
Titel: Take Away
Konstnär. Axel Lieber
Plats: Gubbängstorget

Axel Lieber leker med skala och innehåll på Gubbängstorget, där en enorm shoppingbag konfronterar betraktaren med både humor och eftertanke kring kroppens position i rummet.

2.
Titel. Det inverterade monumentet
Konstnär: Uglycute
Plats: Gustav Adolfs Torg 

Uglycutes stora gestaltning på Gustav Adolfs torg vänder ut och in på monumentets logik, istället för en imposant staty som omges av en stor plats har de tillsammans med studenter från KTH skapat en tom yta omgiven av en transparent struktur. Installationen kommer under juni månad aktiveras med olika händelser. Visas till och med 10/8.

3.
Titel: Utan Titel
Konstnär: Astrid Svangren
Plats: Malmskillnadsgatan

Astrid Svangrens flaggor på Malmskillnadsgatan skapar blickpunkt högt uppe på bron över Hamngatan. Med sitt drömska innehåll och ständiga rörelse blir de på ett sätt synonyma med stadens skiftande känslostämningar.

4.
Titel: Ilmatar/Luonnotar (luftens mö/naturens mö)
Konstnär: Marja-Leena Sillanpää
Plats: Odenplan

På Odenplan har Marja-Leena Sillanpää placerat ett litet, mytiskt väsen, högt upp framför Soltrappan. Det är en vägvisare som färdas genom luften för att med tankens kraft föra oss till naturen. Den varnar oss – vi måste vakna, ändra riktning om världen så som vi känner den ska fortleva.

5.
Titel: Wayfinder
Konstnär: Kristina Matousch
Plats: Strömmen

Med sin installation med bojar i Strömmen vill Kristina Matousch undersöka hur människan förhåller sig till en plats utifrån en given punkt – bojarna i vattnet – hur det påverkar seendet. När vi rör oss kring installationen söker vi olika vägar runt vattnet som påverkar hur vi ser på verket.

6.
Titel: Utan titel
Konstnär: Ossian Eckerman
Plats: Svartensgatan

Ossian Eckermans muralmålning på Svartensgatan växer organiskt fram under juni månad och skapar likt Astrid Svangren blickpunkt och orientering under hektiska sommarmånader.

7.
Miljöaktivitet i Uglycutes gestaltning på Gustav Adolfs torg
Tid: 3 juni, kl. 16.00–19.00 

Utdelning av energibars av sjögräs i samarbete med Moderna Museet och konstnären Jeremy Deller. I samband med miljö- och klimatkonferensen Stockholm +50 deltar Stockholm konst i ett projekt som den brittiske konstnären Jeremy Deller genomför tillsammans med Moderna Museet med fokus på vår miljö.

8.
Samtal om torg, platsbildning och konst 
Tid: 20 juni, kl. 16.30–17.30

Med utgångspunkt i Gustav Adolfs torg med kultur- och stadsmiljöborgarådet Jonas Naddebo och trafikborgarborgarrådet Daniel Helldén, Uglycutes med flera.

Konstprojektledare och curator för samtliga konstnärliga satsningar inom Sommarutställningen är Frida Cornell.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer