Tillfällig konsthändelse i Vinterviken

Stockholm konst fortsätter med sitt långsiktiga projekt med syfte att på ett nytt sätt aktivera befintliga offentliga gestaltningar i staden. Åsa Cederqvist har skapat ett ljudverk som är en konstnärlig kommentar till Stina Ekmans skulptur Bergskatedral i Vinterviken.

Stina Ekmans verk, invigt 1998, är ett minnesmärke över förolyckade arbetare vid Nobels dynamitfabrik i Vinterviken. Skulpturen, i form av ett insprängt schakt i berget, är ett bokstavligt och symboliskt tomrum. Som det tomrum som en person lämnar efter sig vid försvinnande eller dödsfall. Och som det tomrum som förhoppningsvis kan fyllas med hopp och en spirande kraft i en ny riktning.

På inbjudan av Stockholm konst har Åsa Cederqvist skapat en konstnärlig kommentar till Ekmans skulptur. Cederqvist tolkar Bergskatedral som ett djupt sår i vår gemensamma kropp, som ett minne av ett trauma och som ett monument över de som är utsatta i svåra arbets- och livsförhållanden. Mer om bakgrunden berättar konstnären i den publikation som ges ut i samband med konsthändelsen.

Ljudverk Tomrummets potential handlar om människor som i alla tider har tvingats att ge sig in i hälsovådliga arbetsmiljöer. Verket är en fri association kring hur arbetet i den experimentella dynamitfabriken kunde låta och vilka andra ljud som kunde höras i trakten. Sprängningar dånade. Stenar föll ner från bergväggar. Järnvägen, som gick längs den så kallade Djävulsudden, gnisslade. I Tomrummets potential ackompanjeras det förflutnas ekon av ljuden av vår samtid.

Åsa Cederqvist, född 1975, arbetar med skulptur, film, ljud, performance och fotografi. Hon var lektor på Textilprogrammet på Konstfack 2010–2020 och innan dess reklamfilmsregissör och musiker. Cederqvist har ställt ut på bl.a. Biennalen Momentum 10, Norge, Konsthaus Hamburg, Bonniers Konsthall i Stockholm och Sala de Arte Público Siquieros i Mexico City. Hon är aktuell som residenskonstnär på Färgfabrikens Open Studio och med gestaltningsuppdrag för offentliga miljöer.

Stina Ekman, född 1950, är skulptör och var professor vid Konsthögskolan i Umeå 1987– 1991 och vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 1992–1996. Installationen Gitter på Moderna Museet 1985, där hon fyllde ett rum med abstrakta, kubformade miniskulpturer i olika material, blev hennes konstnärliga genombrott. Hon har arbetat med olika material, som granit, brons, trä, tyg och keramik. Stina Ekman har skapat en rad offentliga gestaltningar, bland annat Tidpunkter i Västerås och Bergskatedral i Vinterviken i Stockholm.

Tid: 12–13 september, kl. 11.00–16.00
Plats: Vinterviken

Titel: Tomrummets potential
Konstnär (ljudverk, teckning, fotografi och text): Åsa Cederqvist
Ljudproducent och ljudmix : Martin Mighetto
Publikation, grafisk form: Lina Forsgren
Konstprojektledare: Päivi Ernkvist

Ljudverket finns tillgängligt gratis i appen 12 september–12 oktober 2020!
Verket kan avlyssnas i egen mobiltelefon i Vinterviken mellan spränggroparna och Bergskatedral.

https://apps.apple.com/se/app/tempus-fugit/id836616815

http://www.tempus-fugit.se/tomrummets-potential-asa-cederqvist-stockholm-konst/

http://www.tempus-fugit.se/tomrummets-potential-asa-cederqvist-stockholm-konst/
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer