Ulrika Sparres textverk på ljusskyltar väcker frågor om tro

I samband med Trafikkontorets satsning Levande Stockholm Vinter har Stockholm konst bjudit in konstnären Ulrika Sparre. Hon undersöker frågeställningar om samtida tro och livsåskådning och hur dessa frågor tar plats i det sekulära Sverige.

– Vi lever i ett samhälle där vetenskapen tagit patent på ordet vetande och där kommersiella budskap besvarar alla våra existentiella frågeställningar. I synnerhet i det offentliga rummet där meddelanden som erbjuder olika varor och tjänster ideligen stjäl vår uppmärksamhet, säger Ulrika Sparre.

Verken fångar upp människans behov av existentiella tankar och funderingar med tvetydiga budskap som On a clear day I can see forever och Jag är ljuset – vem som uttrycker detta är oklart – men det är tankar som många människor kan relatera till. Ideliga förskjutningar mellan jaget, livet, vardagen och evigheten sammanflätas genom text, ljus och bild.

– Tro och vetenskap är något som berör alla människor. Inte minst i svåra tider som de vi har just nu. Förmågan att skapa möjligheter för nya föreställningar och idéer att växa är grundläggande för ett hållbart samhälle. Här erbjuder konsten en viktig grogrund, säger Stefan Hagdahl, chef på Stockholm konst.

Stockholm konst medverkar i trafikkontorets satsning Levande Stockholm som genomförs sommar och vinter för att skapa gestaltade och trivsamma utemiljöer. Curator Frida Cornell.

Ulrika Sparre (f. 1974) bor och arbetar i Stockholm. Hon utbildade sig på Konstfack (MA Fri konst) och Gerrit Rietveld Academie (BA Sculpture) i Holland. Hon arbetar med installation, skulptur, fotografi, film, performance och ljud. Hennes arbeten har visats på bland annat Reykjavik Art Museum, Örebro Konsthall, Galleri Stene Projects, Wanås Konst, Expo Chicago och Artipelag.

Plats: Odenplan och Akalla torg, inom ramen för Levande Stockholm Vinter
Visas: 29 december 2021 – 2 februari 2020
Invigning: Kultur- och stadsmiljöborgarrådet Jonas Naddebo tänder verket på Odenplan, 29 december, klockan 16.00

Mer information om konstnären och verket: Stefan Hagdahl, chef Stockholm konst 08-508 31 320
Presskontakt, kulturförvaltningen: Carolina Ekéus 076-123 18 80
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer