Vernissage: "Storyteller, world maker" av coyote

Den 17 mars öppnas grupputställningen "Storyteller, world maker" som är en fortsättning på konstprojektet HOMETOWN. Utställningen visas på tre platser vid Slussen: Vinvalvet, Blå Dörren och Hilton Hotel med invigning på Slussenrummet.

"Storyteller, world maker" visar konstverk av Asta Lynge & Jakob Ohrt, Bengt af Klintberg, Calla Henkel & Max Pitegoff, Eugene Sundelius von Rosen och Frederik E.

Under helgen 19–20 mars kommer även en filmvisning och performance ske.

Utställningen är curerad av konstnärskollektivet coyote.

Läs mer om projektet på Projekt Slussens webbplats: https://vaxer.stockholm/projekt/slussen/konst/


19.03.2022, 17.00–
20.00

Hilton Hotel, Guldgränd 8
Filmvisning av Asta Lynge & Jakob Ohrts videoverk Storyteller, world maker

OSA till info@coyote.pt

20.03.2022, 14.00

Slussenrummet, Södermalmstorg 4, utomhus.
Bengt af Klintbergs performance Rituell Gaturengöring framförd av coyote

"HOMETOWN" av coyote ingår i projektet "Konst vid Slussen" initierat av Stockholm Konst och Stockholms stad.
Enprocentsregeln

Enprocentsregeln anger att en procent vid ny-, om- och tillbyggnad i Stockholm stad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Läs mer