Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Visuella och taktila äventyr

Malin Holmberg har skapat en konstnärlig gestaltning i den nya förskolan Hemskogen. Hennes figurativa verk – Din allra minsta hemlighet – lockar blicken till visuella och taktila upptäckter.

Den nya förskolan Hemskogen är naturorienterad. Malin Holmbergs konstnärliga gestaltning har vuxit fram ur förskolans ledord: lek, fantasi och upptäckarlust.

Konstverket sträcker sig mellan två pelare från golv till tak. Gestaltningen föreställer två träd som tillsammans bildar ett slags portal eller en glänta i skogen.

Den övre delen av borstat, laserskuret aluminium, representerar trädkronor med lövverk. De nedre delarna, trädstammarna, är utförda i blåfärgad betong i form av gjuten trädbark. I stammarna finns håligheter som kan användas på olika sätt, till exempel som gömmor för små ting. I överförd betydelse kan det enligt konstnären handla om ”de små korn och juveler av minnen och tankar som man lägger på ett bra ställe i sig själv och kan ta fram senare i livet och som på sätt och vis gör oss till dem vi är.”

I ett figurativt bildspråk skapar Malin Holmberg en gestaltning där barnens fantasi stimuleras genom visuella och taktila upplevelser.

Malin Holmberg, född 1978, är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har ställt ut på Vandalorum och i Wij trädgårdar samt deltog i Platform 79 – the Berlin Project. Holmberg är representerad i Wanås skulpturpark. Hon har bland annat mottagit Stockholms stads 3-åriga ateljéstipendium och X-et-stipendiet. 

Fler nyheter