Apollon

KonstnärHaeberlein,Roland
År1995
PlatsSödermalm
Teknik/MaterialBrons
Koordinaterlat: 59.3142668 long: 18.0683888

Fatbursparken är anlagd i det område som tidigare var Södra stations godsbangård och den igenfyllda sjön Fatburen. En arkitekttävling om parkens utformning utlystes 1987 och White Arkitekter vann med förslaget Apollon och Dionysos. En del av förslaget bestod av en konstnärlig utsmyckning med skulptören Roland Haeberlein som huvudsaklig upphovsman, men i samarbete med andra skulptörer och konstnärer.

I parkens centrum finns den stora fontänen Afrodites brunn av Roland Haeberlein. På ömse sidor om gångstråket mellan Södra station och Medborgarplatsen delas parken i en ordnad ”apollonisk” del och en informell ”dionysisk” del (där nu byggarbeten för Citybanan pågår). Skulpturen Apollon är en avgjutning efter antikt original från arkaisk tid. 

Haeberlein,Roland, 1995, Södermalm, Brons