Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Axplock ur Stockholms stads konstsamling

KonstnärAnna Camner, Elin Odentia, Ferdinand Evaldsson, Lars Kleen, Leif Engström, Muhammad Ali, Raha Rastifard, Sara Möller, Stina Persson
År2022
PlatsLiljevalchs, Södra Djurgården
Koordinaterlat: 59.3255285 long: 18.0960927

Stockholm konst ansvarar för stadens konstsamling. Ett sparsmakat urval ur konstinköpen åren 2020 och 2021 visades under våren på Liljevalchs+. Genom en blandning av material, tekniker och uttryck bjöd Stockholm konst på ett visuellt äventyr där särdragen var viktigare än likheterna.

Stockholms stad började förvärva konst för mer än hundra år sedan. Det är en av Sveriges största konstsamlingar i offentlig ägo, en samling som ständigt växer. Idag består den av 32 568 verk och inbegriper måleri, grafik, akvarell, teckning, fotografi, skulptur och objekt. Som helhet är stadens konstsamling precis som den ska vara: spretig, egensinnig, dynamisk och självständig. Ibland avspeglar den aktuella konsttrender. Ibland representerar den just det som på något sätt avviker. Alltid präglas den av stort konsthistoriskt värde som tidsvittne.

Syftet är att placera ut konstverken i kommunala verksamheter, som skolor, vård- och omsorgsboenden, kontor och andra offentliga rum. Konstintendenter på Stockholm konst ansvarar för att i samråd med respektive verksamhet skapa kollektioner som berikar våra gemensamma miljöer. Det handlar inte om utsmyckning. Det handlar om att beröra, väcka tankar och skänka estetiska upplevelser.

Det gemensamma för urvalet i den sparsmakade presentationen på Liljevalchs+ var att alla verken köptes in under 2020–2021 och skapades av idag verksamma konstnärer. De kommer dock från olika generationer, skapar i olika tekniker och söker olika uttryck. I varandras sällskap representerade deras konstverk fler särdrag än likheter. Det övergripande syftet var att förmedla en mångfacetterad bild av de olikartade trådar som sammanflätas i Stockholms stads omfattande konstsamling. Presentationen vittnade om konstens förmåga att trivas tillsammans trots olikheterna och att behålla sin unika karaktär i flerstämmiga sammanhang.

Urval ur Stockholms stads konstsamling gjordes av konstintendenterna på Stockholm konst: Noak Lönn, Andreas Nordh Hansson, Anita Pettersson. 

Anna Camner, Elin Odentia, Ferdinand Evaldsson, Lars Kleen, Leif Engström, Muhammad Ali, Raha Rastifard, Sara Möller, Stina Persson, 2022, Liljevalchs, Södra Djurgården