Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Mötesplatsen

KonstnärOckborn, Max, Ockborn,Max
År2020
PlatsBredäng
Teknik/MaterialAluminium
Koordinaterlat: 59.2962938 long: 17.9342464

Bredängsparken är en mötesplats, tillgänglig för alla och i direkt anslutning till bostadshus, förskolor och idrottsanläggningar. Max Ockborn fick i uppdrag att aktivera parkens skogsparti. Hans konstnärliga process startade i sorteringen av material och objekt som redan fanns på plats. Fyra större stenar har försetts med stiliserade ögon och munnar och förvandlats till stentroll.

Kärnan i Ockborns gestaltning utgörs av tre skulpturer i alu­minium. Två av verken är placerade i utkanten av skogsdungen och ett vid en parkbänk i närheten. Skulpturerna ska enligt konstnären uttrycka olika egenskaper och interagera med var­ andra och med dem som vistas i området. Gestalterna agerar genom sina blickar och gester. En av dem är kanske bra på att lyssna. En vill bjuda in och berätta om platsen, medan den sista förbereder sig för en tur i rodelbanan eller mest spejar efter sina kompisar.

Max Ockborns visuella språk baserar sig på den spännande potential som finns mellan de naturliga material han hittar och de slutgiltiga objekt han förvandlar dem till. Det lekfulla och det allvarliga går hand i hand. I Bredängsparken har Ockborn bevarat trollskogens magi, medan han samtidigt befolkat området med gåtfulla, vänliga gestalter som vi med fantasins hjälp kan identifiera oss med.

På en sten i skogsdungens mitt finns en skylt med en karta. På två andra skyltar med texter av Bredängsbon Oscar Mangione presenteras en alternativ tolkning av verket och en fiktiv berättelse om området i och kring parken.

Max Ockborn, född 1983, är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Han har ställt ut både i Sverige och utomlands. Ockborn är representerad på Malmö Konstmuseum, Statens konstråd. Maria Bonnier Dahlins Stiftelses samling med flera.

Ockborn, Max, Ockborn,Max, 2020, Bredäng, Aluminium