Stockholm Konst logo Stockholm Konst

EARTHSTAR

KonstnärAndersson, Catrin
År2015
PlatsJohannelund
Teknik/MaterialBrons, Glas, Stål
KonstprojektledareFrida Cornell
Koordinaterlat: 59.3735905 long: 17.8462406

Konstnären Catrin Andersson (f. 1974) har grävt ut Johannelunds historia och vänt upp och ner på markens lager av tid.
Verket EARTHSTAR består av fem glassfärer som förändras
med dygnets ljusskiftningar.

Vid mitten av 1900-talet fanns det i Hässelby/Vinsta en
blomstrande trädgårdsnäring med hundratals växthus, och
utformningen av EARTHSTAR leder tankarna till dessa stora
glashus med sina geometriska konstruktioner.

Efter trädgårdstiden har Johannelund blivit en kuperad
park, uppbyggd med schaktmassor från ett Stockholm i förändring, och är idag ett friluftsområde som erbjuder avkoppling i framväxande bostadskvarter. De fem sfärerna är
utspridda över området så att den som söker upp verkets delar
samtidigt upptäcker omgivningen.

Konstnären vänder också blicken neråt – vad göms i marken under våra fötter, vilka spår av historien kan hittas? På
de fem platser där sfärerna skulle stå gjordes utgrävningar
av marken, och barn och andra boende kunde aktivt följa tillblivelsen av verket. Även föremål från nutiden hamnade i de
uppgrävda ytorna och fick följa med i avgjutningen. Dessa
betongytor överfördes sedan till brons, detaljer som stenar
och objekt polerades upp till gyllene glans. Därefter placera-
des bronsytorna som ”golv” i sfärerna.

När det är mörkt ute lyser sfärerna inifrån. Envägsglaset
är transparent från den mörka sidan så att man kan se in i de
upplysta sfärerna på natten men soliga dagar bildar utsidan en
spegel som fångar omgivningen.

En öppning i varje sfär bjuder in till glasets skyddande rum
för att utforska formen, speglingarna och avgjutningen. Sfärernas former är hämtade från platonska kroppar och kopplas
samman med de klassiska elementen: Tetraeder – eld, kub –
jord, oktaeder – luft, dodekaeder – Gaia/planeten Jorden och
ikosaeder – vatten.

Andersson, Catrin, 2015, Johannelund, Brons, Glas, Stål, Frida Cornell