Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Elin Wägner håller tal

KonstnärDerkert, Siri
År2014
PlatsVasastan
Teknik/MaterialBrons
Koordinaterlat: 59.339652 long: 18.0387518

Varje år får Stockholm konst förslag om att med donerade
medel hedra mer berömvärda medborgare med minnesmärken eller skulpturer. Om politikerna i Stockholms konstråd samtycker är det Stockholm konst som ser till att säkerställa konstnärlig kvalitet och genomförande. Ett dylikt
donationsförfarande är förklaringen till att vi i Stockholm i
dag har verk som bland andra hedrar Raoul Wallenberg, Folke
Bernadotte och författaren Hjalmar Söderberg.

Årets donation är en skulpturgåva från Elin Wägner­-sällskapet till Stockholms stad. Sällskapet har arbetat sedan
2011 för att få till stånd en skulptur föreställande författaren
och samhällsdebattören Elin Wägner i Stockholm. Förslaget
att inte beställa något helt nytt utan att i stället låta förstora Siri
Derkerts (1888–1973) lilla ögonblicksbild av Wägner, kom
från framlidne akademiledamoten Ulf Linde. Det var också
han som tipsade om att skulptören Rune Rydelius (f. 1946)
kunde vara rätt person att utföra uppdraget.

Siri Derkerts skulptur skapades 1945 på den kvinnliga medborgarskolan Fogelstad och visar Elin Wägner när hon håller
tal, med papper i handen, överkroppen koncentrerat framåtlutad och ena foten halvt lyft. Den lilla skulpturen finns i brons
i Bonniers porträttsamling på Manilla. Den version av Elin
Wägner håller tal
som placerats på S:t Eriksplan är förstorad
till cirka 160 centimeters höjd.

Stockholm konst har stått för diabassockel och montering.
Till andra som bidragit finns Växjö kommun där Elin Wägners familj på mödernet hade sina rötter.

Att skulpturen kom på plats i år är också en påminnelse om
att det år 2014 är 70 år sedan Elin Wägner valdes in i Svenska
Akademien.

Derkert, Siri, 2014, Vasastan, Brons