Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Fallen hjälte

KonstnärHaeberlein,Roland
År1995
PlatsSödermalm
Teknik/MaterialBrons

Fatbursparken är anlagd i det område som tidigare var Södra stations godsbangård och den igenfyllda sjön Fatburen. En arkitekttävling om parkens utformning utlystes 1987 och White Arkitekter vann med förslaget ”Apollon och Dionysos”. En del av förslaget bestod av en konstnärlig utsmyckning med skulptören Roland Haeberlein som huvudsaklig upphovsman, men i samarbete med andra skulptörer och konstnärer.

I parkens centrum finns den stora fontänen ”Afrodites brunn” av Roland Haeberlein. På ömse sidor om gångstråket mellan Södra station och Medborgarplatsen delas parken i en ordnad ”apollonisk” del och en informell ”dionysisk” del (där nu byggarbeten för Citybanan pågår). 

En kråmande häst, delvis uppbyggd av seldonsdetaljer, är det som återstår för oss att se. Den fallne hjälten har redan fallit av och uppslukats av jorden. Roland Haeberleins skulpturer lockar till närmare studium, inte minst de byggklossar som han konstruerar dem av.

Haeberlein,Roland, 1995, Södermalm, Brons