Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Från bok till sten

KonstnärLina, Nordenström
År2012
PlatsKungsholmen
Teknik/MaterialAluminium, Granit
KonstprojektledareDan Wirén
Koordinaterlat: 59.339787 long: 18.0058481

”Jag vill ge besökarna på Moa Martinsons torg en annorlunda läsupplevelse, men också en upplevelse av det grafiska ordets skönhet. Och inte minst: en mental resa i tiden genom de associationer som Moas ord och textrader ger.”

Så avslutar Lina Nordenström (f. 1963) sitt förslag till konstnärlig gestaltning av Moa Martinsons torg – resultatet av ett nära samarbete i ömsesidig respekt mellan henne själv och landskapsarkitekten Bengt Isling (f. 1954) på Nyréns Arkitektkontor.

Torget ingår som en del av omvandlingen av nordvästra Kungsholmen, från hamn- och industriområde till ett blandområde med bostäder, kontor, service och handel. Det är också en del av ett parkstråk som, färdigbyggt sommaren 2013, kommer att sträcka sig från Hornsbergs till Kristinebergs strand.

Torget ger trots sin relativa litenhet en stark känsla av rymd. Den ville konstnären inte störa. Hon valde i stället att arbeta marknära med sitt verk, som består av ett hundratal textfragment ur Moa Martinsons författarskap och skulpturer av bokstäver som tillsammans bildar Moa Martinsons namn. Typsnittet är Berling antikva, både för de blästrade granithällarna och för bokstavsskulpturerna, vilka har riktiga gamla blytyper som förlaga. När Moa Martinsons böcker började publiceras användes sådana typer vid trycket av texterna. Lina Nordenström, en mycket kunnig och skicklig grafiker, har låtit förstora dem 40 gånger och efterarbetat dem så att varje bokstavsskulptur kan uppfattas som ett tredimensionellt, grafiskt blad.

13,5 ton sand gick åt till gjutformarna för de 13 skulpturerna. De 70 × 140 cm stora granithällarna är de största i Stockholm som någonsin lagts på ett torg.

Lina, Nordenström, 2012, Kungsholmen, Aluminium, Granit, Dan Wirén