Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Fredrika Bremer

KonstnärFridman,Sigrid
År1927
PlatsÖstermalm
Teknik/MaterialBrons
Koordinaterlat: 59.3404392 long: 18.0727227

Sigrid Fridman är den kvinnliga konstnär som har flest verk utplacerade på allmänna platser i Stockholms stad. Flera av dem är stora välkända konstverk som väckt en hel del diskussioner, bland andra ”Kentauren” i Observatorielunden och ”Ellen Key” vid Jarlaplan.

Denna skulptur föreställande Fredrika Bremer ansågs modern och nyskapande när den invigdes 1927. Verket är placerat nästan i jämnhöjd med betraktaren, inte som då var vanligt, på en hög sockel. Dessutom framställs Bremer som en aktiv och självständig yrkeskvinna, i motsats till den rådande gängse kvinnobilden och skulpturtraditionens dekorativa utsmyckningar. Skulptören Sigrid Fridman fick dock mycket kritik för den realistiska tolkningen av Fredrika Bremer, allmänheten ansåg rent av att hon hade ”förfulat” författarinnan.

Fredrika Bremer var författare och förgrundsfigur inom kvinnorörelsen. Hennes roman Hertha väckte debatt och diskussion, och påverkade opinionen för att kvinnor skulle få bättre möjligheter till utbildning och en friare samhällsställning, till exempel rätt att myndigförklaras, vilket skedde genom riksdagsbeslut 1858.

Fridman,Sigrid, 1927, Östermalm, Brons