Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Windows

KonstnärKarl, Larsson
År2020
PlatsHammarby sjöstad
KonstprojektledareMonika Nyström
Koordinaterlat: 59.3028436 long: 18.0951503

Rivningen av tidigare industribebyggelse har gett plats åt nya lägenheter i Hammarby sjöstad. Området har även berikats med allmänna ytor och små parker i de nya bostadskvarteren. Karl Larsson har skapat ett verk direkt på marken i Heliosparken. En sarg i aluminium har fyllts med sten och fixerats med betong. Skulpturen föreställer silhuetten av poeten Emily Dickinson som barn.

Dickinson (1830–1886) anses vara en av 1800 -talets djärvaste och mest experimentella poeter med ett djupt inflytande på 1900 -talets modernistiska poesi. Hennes diktning är präglad av spänningen mellan sträng uppfostran och behovet av frihet och kärlek. Återkommande teman är naturcykelns kretslopp, det ensamma jagets kamp och tankar kring livets gång och odödligheten. Under Dickinsons livs ­ tid – tillbringad under eremitliknande förhållanden i hemmet i Amherst, Massachusetts – publicerades endast sju av hennes dikter.

Efter hennes död hittade systern över halvtannat tusental dikter som publicerats i olika utgåvor. Karl Larsson tog fasta på att Dickinsons poesi avspeglar ett isolerat liv som till stora delar pågick inomhus. Världen togs in genom litteratur, fantasier och just fönster. I Heliosparken befinner sig poeten förvisso utomhus men hon är fortfarande omgiven av glasrutor.

Skulpturen Windows anspelar på växelverkan mellan inre och yttre världar och det komplexa förhållandet mellan instängdhet och frihet. Varje sten i Karl Larssons verk symboliserar människans komplexa natur. Det figurativa formspråket med taktila kvaliteter och det konceptuella innehållet samspelar med omgivningen, väcker nyfikenhet och manar till reflektion.

Karl Larsson, född 1977, är utbildad vid Konstfack i Stockholm. Han är gästlärare på Konsthögskolan vid Umeå universitet. Larsson ställer regelbundet ut, både i grupputställningar och separat. Han har även publicerat en rad diktsamlingar.

Karl, Larsson, 2020, Hammarby sjöstad, Monika Nyström