Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Höken och duvan

KonstnärFridh,Torsten
År1990
PlatsNorrmalm
Teknik/MaterialBrons, Granit, Vatten
Koordinaterlat: 59.3363739 long: 18.0725419

Konstnären Torsten Fridh har varit verksam både som skulptör, målare och tecknare, men har med tiden kommit att ägna sig mest åt skulptur. Oftast har motiven varit barn, kvinno- och djurgestalter i marmor, sten och brons. Hans konstnärskap har stor variation, från det vardagsnära till det monumentala, och i detta verk kan man säga att det har kombinerats. En vardaglig naturhändelse i en storslagen utformning.

Torsten Fridh har i verket ”Höken och duvan” inspirerats av en notis i en tidning som beskrev en duvhöks attacker mot en duva. Duvan försvarade sig så tappert att höken till slut gav upp och flydde fältet. Bronsskulpturen som visar kampen mellan fåglarna är placerad på en hög granitpelare som står i en fontändamm.

På andra sidan Sturegatan finns ytterligare en skapelse av Torsten Fridh, en mur som fått namnet ”Vågen”. Muren, som är huggen i Vätögranit och nästan 40 meter lång, fungerar som inramning av Stureplans östra del, men också som avskärmning mot trafiken. Vågen används flitigt som sittplats när man väntar på någon man stämt möte med vid Stureplans kända och populära träffpunkt ”Svampen”.

Den ursprungliga svampen ritades av arkitekt Holger Blom och invigdes 1937. Statyn fungerade både som mötesplats och regnskydd, hade kiosk och telefonautomater, ändå fram till högertrafikomläggningen 1867. Därefter blev denna plats, mitt i Stureplans trafikkarusell, ganska folktom.

När trafiken runt Stureplan i slutet av 80-talet återigen skulle ledas om, konstaterades att Svampens konstruktion var skadad och den revs. Detta skapade starka reaktioner hos stockholmarna som ville ha kvar sin ”svamp”. Stadsplanerarna lyssnade och en snarlik kopia av den gamla svampen byggdes och invigdes 1989, ett år innan Höken och Duvan installerades. 

Fridh,Torsten, 1990, Norrmalm, Brons, Granit, Vatten