Stockholm Konst logo Stockholm Konst

I VÄNTAN PÅ NÅGON

KonstnärGrivner,Måna
År2010
PlatsHammarby sjöstad
Teknik/MaterialBrons, Sten
Koordinaterlat: 59.3028553 long: 18.0919986

“Vi lever i ett flöde av smärta. I en värld där våldet trappas upp, där de religiösa motsättningarna ökar och där främlingsfientligheten växer mer och mer. Jag har velat skapa ett undantagshål där man kan sitta och slappna av, reflektera och hämta kraft. En plats där man kan samla lugn, mitt i det här bruset.”

Så sade konstnären Måna Grivner (f. 1946) då hon invigningstalade vid sitt verk I VÄNTAN PÅ NÅGON ett knappt år före det allmänna val som gav Sverigedemokraterna en vågmästarroll i Sveriges riksdag.
Nu vilar hennes fyra sotsvartpatinerade sagodjur på ett bländande vitt marmorpodium, utformat som en trappa som kan nås från alla håll och som konstnären hoppas inbjuder till lek.

Den lilla piazzan där skulpturen står (landskapsarkitekt: White arkitekter) hade inte varit möjlig att åstadkomma utan ett mycket nära samarbete med verkets beställare Exploateringskontoret. Flera omtag behövdes på vägen. Bland annat visade det sig i slutändan bli billigare med det marmorpodium som föreslogs redan tidigt i processen, men som då avfärdades för att det skulle bli för dyrt. Materialbytet från betong till marmor påverkade i sin tur utformningen av hela platsbildningen, inklusive markbeläggning och val av växter.

Måna Grivner var en av tre konstnärer som år 2004 inbjöds att skissa fram ett förslag till konstnärlig gestaltning av parken, som omges av bostadskvarter i ett område av Sjöstaden där grönytorna är få. Trafikkontoret påtalade i en livsmiljöanalys samma år att här i synnerhet saknades lekytor och platser för ro och avkoppling. Med I VÄNTAN PÅ NÅGON har konstnären lyckats tillgodose båda dessa behov.

Grivner,Måna, 2010, Hammarby sjöstad, Brons, Sten