Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Minnesmärke över Raoul Wallenberg

KonstnärGustav, Kraitz, Ulla
År2012
PlatsNorrmalm
Teknik/MaterialBrons
Koordinaterlat: 59.329221 long: 18.067691

Varje år kontaktas Stockholms stad av personer som vill donera konst till staden. Önskemålet är ofta att framhålla någon särskilt bemärkt person.

Ä̈r värdet på gåvan högre än 500 000 kronor tar kommunfullmäktige beslut om huruvida staden ska tacka ja eller ej. För gåvor upp till 500 000 kronor tar respektive nämnd beslut, efter förslag av förvaltningschefen.

Accepteras en donation ska Stockholm konst se till att konsten kommer på plats. Då börjar arbetet med att hitta en bra placering. Hänsyn tas till bland annat ägande­ förhållanden, tillgänglighet, framkomlighet och praktiska saker, som snöröjning och var el­ och vattenledningar är nedgrävda. Ofta krävs samarbete mellan olika kommunala förvaltningar och mellan stad, stat och privata intressenter.

Hösten 2011 framförde Olle Wästberg, regeringens samordnare för Raoul Wallenberg­året, önskemål om att vid entrén till Arvfurstens palats hedra diplomaten Raoul Wallenberg med ett nytt minnesmärke. Alla kringkostnader (gjutning, montering och informationsskylt etc.) var säker­ ställda genom en generös donation från Marcus Storch, ordförande i Nobelstiftelsen. Verket i sig är en diplomat­ portfölj märkt RW i brons (ingår i en serie av 15), placerad på en två meter lång bänk i svart diabas med blästrad minnestext.

Stockholm konst kontaktade Statens fastighetsverk och en lämplig placering fastslogs invid entrén till Utrikes­ departementet – en placering som på ett eminent sätt aktiverar portföljens historia och inbjuder till en stunds eftertanke. Där fungerar verket också som en kontemplativ pendang till Kirsten Ortweds konstnärliga gestaltning Till Raoul Wallenberg på Nybroplan (2001).

Skulpturen är av praktiska skäl donerad till Stockholms stad eftersom den, trots att den står på statlig mark, är placerad på mark som underhålls av staden.

Gustav, Kraitz, Ulla, 2012, Norrmalm, Brons