Sommarutställning, Levande Stockholm

År2020
KonstprojektledareFrida Cornell
Koordinaterlat: 59.3375161 long: 18.079754

Stockholm konst har i tre år deltagit i Trafikkontorets sommar­ projekt Levande Stockholm. 2020 satsade man extra mycket på konsten och skapade utrymme för fler medverkande konstnärer.

Under sommaren var det tjugo konstnärer som medverkade med sina verk på gator och torg.

Staden själv, med dess skiftande energi och olika betydelser, var utgångspunkt för sommarutställningen som utgick från mottot ”Stockholm i vårt hjärta”. Samtliga konstnärer arbetade utifrån såväl allmängiltiga som personliga idéer om den urbana miljön.

Spridningen av covid­19 blev samtidigt orsaken till stora för­ ändringar inte bara i våra individuella utan även i våra kollektiva liv. Insikten om ömsesidig hänsyn förstärktes, medan behovet av gemenskap och kulturupplevelser fanns kvar. Satsningar på konst som kunde upplevas utomhus blev därmed viktigare än någonsin.

Samarbetet mellan Stockholm konst och Trafikkontoret visar på en stark vilja att skapa en dynamisk stad av internationellt snitt, där samtidskonsten har en självklar plats i stadsrummet och där kulturen behövs och kan upplevas trots kraven på social distansering. De tillfälliga konstprojekten berikade stadsmiljö­ erna för boende och besökare. Sommarkonsten i olika tekniker, uttryck och former bestod av performance, skulpturer, installa­tioner, videoverk, ljudskulpturer och objekt.

Konstprojektledare och curator för Sommarutställningen och samtliga konstnärliga satsningar inom den var Frida Cornell. 

1.

Peak Up, Peak Down, Muhammad Ali Målat trä
Nybrogatan och Karlavägen
Tid: 2 juni – 31 augusti 2020

Den syriske konstnären Muhammad Ali arbetar i tekniker som video, måleri och installationer. För Nybrogatan och Karla­ vägen skapade han ett nytt verk, Peak Up, Peak Down, som uttryckte hans fascination för idén om det höga, snöiga berget. I sin stiliserade form påminde skulpturen om en vit bergstopp mitt i en storstad. Triangelformen symboliserade samtidigt perfektion och makt. 

2.

The Essence of Discipline, Fikret Atay Sprayfärg
Drottninggatan
Tid: 10 juni – 31 augusti 2020

Den internationellt uppmärksammade konstnären Fikret Atay kommer från den lilla staden Batman på gränsen mellan Turkiet och Irak. I sina verk utgår han från den spänning som finns mellan motsatser: öst/väst, tradition/modernitet, civilt/ militärt. Han arbetar bland annat med video och installationer. För sommarutställningen skapade han en gatumålning som tog plats på den övre delen av Drottninggatan.

3.

Constructing Tomorrow, Alejandro Montero Bravo Textil, stålställning
Rörstrandsgatan
Tid: 15 juni – 31 augusti 2020

Här spelade Alejandro Montero Bravo med den intilliggande utbyggnaden av Hagastaden med dess byggnadsställningar och maskiner och gav plats åt en stor skulptur med queert utryck. Den handlade om att ge plats åt femininitet och nya perspektiv – att tillåta dem ta över konstruktionen och hitta en självklar plats för att kunna ändra morgondagens strukturer.

4.

Den förlorade staden, Nadine Byrne Metall, textil, glas
Älvsjö torg
Tid: 15 juni – 31 augusti 2020

Staden förnyas ständigt, så även bilden av den i invånarnas kollektiva medvetande. Men vad händer med de versioner av staden som över tid går förlorade? Hur lever staden kvar i vårt minne? Byrnes skulptur Den förlorade staden gestaltade ett personligt minne av en annan tid och en stad som inte längre finns genom att zooma in på dess minsta beståndsdelar: en gata, ett hus på den gatan och en lägenhet i det huset där konstnären växte upp.

5.

Real Eyes Realize Real Lies, Roxy Farhat Video
Bredäng, biblioteket
Tid: 15 juni – 31 augusti 2020

Överallt i det offentliga rummet ser vi bilder på människor, bilder som vill påverka oss till att köpa saker och tjänster. Roxy Farhat visade ett nytt videoverk med klipp av människor från bildbanken Shutterstock, men i videon är alla produkter borta. Gesterna blir tomma, eller får snarare en annan laddning och innebörd när innehåll har skalats bort. De kommersiella bil­ derna förväntas bli betraktade och vi förväntas känna oss sedda. Vad ser du, och vem ser dig?

6.

Psyke, Viola Florin
Keramik, cortenstål Bergsgatan
Tid: 15 juni – 31 augusti 2020

Viola Florin skapade en ny installation utifrån idén om staden. Hennes objekt framträdde som fynd från en surrealistisk värld, där förändrade proportioner och uttryck på samma gång påminde om oss själva, men ändå inte. Materialen var en lockande kombination av det sköra och skenbart råa i keramik och stål.

7.

Guldkant på tillvaron, Sonia Hedstrand Sprayfärg och glaskristaller
Tid: 15 juni – 31 augusti 2020

Från Rågsveds centrum går en oansenlig, grå betongtrappa under tak upp till Rågsvedsvägen. I trappan finns även entrén till fritidsgården. Många medelålders stockholmare minns sina första tonårsdiscon här på 1980­ och 90­talen. Idag hänger bilder av ungas hip­hop­idoler i allrummet. Med guldfärg och glaskristaller belyste konstnären platsen och tillförde en känsla av vardagsglamour.

8.

Performance, Anna Kinbom
Gubbängstorget och Holger Bloms plats
Tid: Gubbängstorget 22 och 23 augusti kl. 15.00 Holger Bloms plats 29 och 30 augusti kl. 15.00

Konstnären Anna Kinbom har de senaste åren skapat sång­performances där hon bjuder in publiken att sjunga med. Sångerna berör teman som kärlek, filosofi, fotboll och städning. Ämnen som inte verkar ha med varandra att göra blandas. Under sommarutställningen genomförde konstnären ett nytt performanceverk.

9.

Konstfacks masterstudenter CRAFT/textil, årskurs 1

Vimplar och skulptur, textil
Drottninggatan, Nybrogatan, Swedenborgsgatan, Bergsgatan, Holger Bloms plats, Hornsbergs strand, Akalla torg, Gubbängs­ torget, Hässelby torg, Lagaplan, Rågsvedstorget, Tenstaplan, Östberga torg och Svandammsparken
Tid: 5 juni – 31 augusti 2020

Konstfacks masterstudenter skapade vimplar till årets sommar­ platser. I Svandammsparken visades fristående skulpturer av originalen till vimplarna. Medverkande studenter: Sofia Bahlner, Hanna Molly Brown, Lea Constan, Josefin Gäfvert, Sara Lundgren, Frida Nordenlöw, Amanda Nordqvist, Hazel Mallon, Karen Modrei.

10.

Performativ läsning, Spekulativa juntan Lagaplan, Bagarmossen
Tid: 17 och 24 juni kl. 13–15
7 och 14 augusti kl. 13–15

På Lagaplan i Bagarmossen tog Spekulativa juntan plats vid fyra tillfällen under sommaren. Det dialogbaserade konst­ verket, initierat av konstnärerna Mariana Suikkanen Gomes, Anna Kinbom, Maria Stiernborg och Kajsa Wadhia, utgick från idén om en bokcirkel. Medlemmarna läste högt ur olika typer av litteratur, science fiction eller feministiska verk. Samtidigt utförde de tillsammans med besökare gemensamt hantverk i olika tekniker. På Lagaplan samarbetade de med biblioteket. 

11.

Teknofossil, Sara Söderberg Betong
Swedenborgsgatan
Tid: 3 juni – 31 augusti 2020

Konstnären Sara Söderberg arbetar med stort hantverks­ kunnande i olika tekniker och material. I sitt konstnärskap prövar hon hur plats, material och funktion kan fungera som förmedlare mellan människor och idéer.

På Swedenborgsgatan återvände hon till naturens ursprung­ liga material och undersökte vad som egentligen har malts ned och sedan återanvänts i konstruktionen av en stad.

12.

Spår av Diaspora, Paula Urbano
Akalla torg samt ljudskulptur på Holger Bloms plats Blandteknik
Workshoppar Akalla torg 16–17 maj och 23–24 maj, kl. 13–16 Ljudskulptur Holger Bloms plats 10 juni – 31 augusti 2020

Konstprojektet Spår av Diaspora var ett samarbete mellan föreningen ARTmovement och konstnären Paula Urbano. Under flera möten på Akalla torg samlades röster från boende och deras minnen av svunna objekt in. Nya objekt skapades på plats medan berättelserna blev ett ljudverk som spelades upp på Holger Bloms plats inne i staden. ARTmovement skapar möten mellan människor via konsten och Paula Urbano arbetar med rumsliga gestaltningar som kretsar kring identitet i relation till migration och plats. 

2020, Frida Cornell