Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Steg

Konstnär​Lindfeldt,​​ Berit, Lindfeldt,Berit
År2009
PlatsVällingby
Koordinaterlat: 59.3629031 long: 17.8749209

Steg är på en och samma gång igenkännbar och främmande. En stor modellerad form. Ett tecken för ett människans steg i riktning mot okänt mål. Skulpturen står – eller går – direkt på marken, på en liten torgbildning vid Ångermannagatan.

“Det här torget är kanske främst ett torg man passerar, eller kanske väntar på, för vidare transport. Jag tänker att här kan konsten vara med och ge identitet och skapa utrymme för en annorlunda rörelse”, skrev Berit Lindfeldt (f. 1946) då hon år 2006 bjöds in att som en av tre konstnärer skissa ett konstförslag för platsen.

White arkitekter var planansvariga för den förnyelse av Vällingby centrum som resulterat i det nya torget. Vällingby, kulturminnesklassat för att det är en så väl bevarad ABC-stadsdel, har genom om-, till- och nybyggnader i dag blivit nästan dubbelt så stort som det var vid invigningen 1954. Utmaningen för arkitekterna var bland annat att jämka samman de kommersiella kraven på fler affärslokaler och parkeringsplatser, med de arkitektoniska kraven på bevarande av såväl större bebyggelsestruktur som befintliga byggnadsdetaljer. Berit Lindfeldt observerade omsorgen om den människonära skalan då hon åtog sig uppdraget. Bland annat att de omgivande husens djupa, utskjutande tak rimmade väl med 1950-talets centrum.

“Det marknära betonas. Det ville jag också göra. Jag har modellerat en organisk form, blocklik och bekant, som anger en rörelse och blir en farkost att färdas med vart man nu vill.”

Skulpturen är drygt tre meter lång, cirka en meter hög, väger knappt ett ton och tål att klättras på. Det är bara att ta plats!

​Lindfeldt,​​ Berit, Lindfeldt,Berit, 2009, Vällingby