Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Tron

KonstnärEhk Åkesson, Ellen
År2019
PlatsGröndal
Teknik/MaterialBrons
KonstprojektledareAnn Magnusson
Koordinaterlat: 59.3165156 long: 17.9949372

Ellen Ehk Åkesson har naturen som sin inspirationskälla. Hennes verk pendlar mellan det föreställande och det abstrakta, mellan det uråldriga och det moderna. Hennes skapelser väcker tankar kring samspelet mellan natur och kultur. I formspråket finns spår av jugendstilens slingrande ornamentik och postmodernismens strävan att förena olika uttryck och bygga broar mellan motsägelser.

Ordet ”tron” har många betydelser. Det kan handla om förmodan, uppfattning eller en religiös övertygelse. Det kan också syfta på en praktfull stol som i sin tur är en symbol för maktställning och det ansvar som därmed följer. I sin platsspecifika gestaltning för det nya bostadsområdet i Gröndal har Ellen Ehk Åkesson utgått från dessa språkliga mångtydigheter. Hennes bronsskulptur tronar vid strandpromenaden längs Mälaren och alldeles intill den nya bebyggelsen. Här möts två världar: människans och naturens. De gamla pilträden med knotiga stammar ramar in konstverket som vackert harmoniserar med omgivningen.

Tronens skelett består av stänger, klädda med bronsmoduler, patinerade i gröna toner. Det organiska mönstret tycks bestå av olika livsformer som slingrar sig uppåt och bildar ett högsäte. Detaljerna påminner om mossa, rötter, tång, blad och bark och avspeglar därmed växtvärlden omkring. I den höga ryggens virrvarr av girlanger kryper ekoxar, som om de just upptäckt sina vingar och i skymningen flugit hit från de gamla ekarna på Ekensbergshöjden. Naturens alstrande krafter och människans ansvar för miljön gestaltas här i form av Tron, som är en länk mellan naturen och kulturen.

Ellen Ehk Åkesson, född 1976, är utbildad inom keramik vid HDK i Göteborg och Capellagården på Öland. Hon har haft en rad separatutställningar i bland annat Paris, Bryssel och Stockholm och deltagit i grupputställningar i bland annat Tokyo, Shanghai och Barcelona.

Ehk Åkesson, Ellen, 2019, Gröndal, Brons, Ann Magnusson