Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Vardagslivets gång

KonstnärGunilla, Klingberg
År2013
PlatsÖstermalm
Teknik/MaterialBetong, Mosaik
KonstprojektledareClaes Söderquist
Koordinaterlat: 59.3550011 long: 18.0965587

Vardagslivets gång. Så prosaisk – och så symbolisk – är titeln på det första offentliga konstverket för Norra Djurgårdsstaden, Stockholms nya miljöstadsdel.

”Idén kom ur tanken på sträckan som en vandring i flera bemärkelser. Som en fysisk promenadsträcka till fots mellan två punkter, men också promenaden som en tid där tankarna tillåts flyta fritt och där fotstegen kan följa en rytm i mönstret som en meditation”, berättar konstnären Gunilla Klingberg (f. 1966).

Norra Djurgårdsstaden är 2010-talets största stadsutvecklingsområde i Stockholm. 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser ska byggas till år 2030. Vid planeringen av de offentliga rummen har konsten funnits med redan från start. Därför är den också helhetsintegrerad i miljön på ett sätt som tidigare sällan varit möjligt i Stockholm.

Gunilla Klingberg antog utmaningen att gestalta den ca 500 meter långa gång- och cykelväg som går från Hjorthagens t-baneuppgång till gasklockorna vid Husarviken. Därmed länkas det nya stadsutvecklingsområdet samman med det som årtiondena runt sekelskiftet 1900 växte upp vid Stockholms gasverk. Uppdraget var förknippat med en rad tekniska och funktionella krav: Vägen måste gå att sopa och snöröja, mönstret måste fungera för funktionshindrade och med ett för Exploateringskontoret nytt markbeläggningsmaterial: stora betonghällar.

Konstnären skapade ett mönster av symboler och piktogram som vi alla möter till vardags: nyckelhål, exit- och kretsloppsskyltar… Mönstret är en intarsia av svarta granitstenar, lagd i 178 betonghällar som översköljts av betong och slipats halksäkra. Samtidigt har hon införlivat mönsterbilden i mandalan, en cirkelformad symbol för kosmos och evigheten som blivit central i hennes konstnärskap. Vi går, och livet fortgår.

Gunilla, Klingberg, 2013, Östermalm, Betong, Mosaik, Claes Söderquist