Carl von Linné

Konstnär Kjellberg, Fritiof
År 1885
Plats Östermalm
Teknik/Material Brons
Koordinater lat: 59.3391109 long: 18.0727658

Linné står högst upp i tidstypisk dräkt med en blomma och sin revolutionerande bok "Systema naturae" i vänstra handen. De fyra sittande kvinnogestalter som omger honom symboliserar Botaniken, Zoologin, Medicinen och Mineralogin. De två sistnämnda är inte utförda av Kjellberg utan av hans elev Carl Johan Dyfverman.

På den plats där skulpturgruppen nu är placerad stod förr Rotundan där bl.a. Svenska Teatern hade sin scen under 1700-talets slut. Senare blev Rotundan ett populärt värdshus.