Bara stjärnorna

Konstnär Brandelius,Catti
År 2017
Plats Sätra
Beställare Stockholm konst
Konstprojektledare Frida Cornell
Koordinater lat: 59.2858297 long: 17.9170884

I december månad ljöd konstnären Catti Brandelius (f. 1971) kärlekssång Bara stjärnorna ur en ljudbänk vid Sätradalsparken i Skärholmen. Det var första delen i ett treårigt projekt där sex konstnärer inbjuds att skapa ljudkonst för olika platser i Stockholm.

Ljudbänken är ett tillfälligt och ambulerande konstprojekt med fokus på Stockholms ytterstadsområden. Det är ett samarbete mellan Stockholm konst och Audiorama, ett rum för ljudkonst, som initierar och driver projekt med inriktning på samtida ljudkonst

Svenska och internationella ljudkonstnärer bjuds in att producera ett platsspecifikt verk var som monteras i ljudbänken. Sammanlagt blir det sex konstnärer. 

Stockholm konst gav designern och möbelformgivaren Jonas Wahlström uppdraget att tillverka en bänk som kan rymma uppspelningsutrustning samt möjligheter till drift. Träet i bänken kommer från almar i Humlegården, en tanke är att bänken vid något tillfälle ska kunna placeras där.

Ljudbänken aktiveras och visas en gång på våren och en gång på hösten, sex veckor vardera på olika platser i Stockholm.

Catti Brandelius ser Stockholms förorter som öar av stad i en vidsträckt natur. Ljudverket handlar om två personers längtan. Den ena bor i skogen, den andra i förorten, de går samma vägar men kanske inte samtidigt. ”På stigarna i Sätraskogen och i tunnlarna i Bredäng irrar de två. Kommer de någonsin att mötas?” funderar konstnären. Hon har för detta verk samarbetat med sin make Jari Enqvist som skrivit musiken.