EARTHSTAR

Konstnär Andersson,Catrin
År 2015
Plats Johannelund
Teknik/Material Brons, Glas, Stål
Beställare Exploateringskontoret
Konstprojektledare Frida Cornell
Koordinater lat: 59.3735603 long: 17.8458001

Konstnären Catrin Andersson (f. 1974) har grävt ut Johannelunds historia och vänt upp och ner på markens lager av tid. Verket EARTHSTAR består av fem glassfärer som förändras med dygnets ljusskiftningar.

Vid mitten av 1900-talet fanns det i Hässelby/Vinsta en blomstrande trädgårdsnäring med hundratals växthus, och utformningen av EARTHSTAR leder tankarna till dessa stora glashus med sina geometriska konstruktioner.

Efter trädgårdstiden har Johannelund blivit en kuperad park, uppbyggd med schaktmassor från ett Stockholm i förändring, och är idag ett friluftsområde som erbjuder avkoppling i framväxande bostadskvarter. De fem sfärerna är utspridda över området så att den som söker upp verkets delar samtidigt upptäcker omgivningen.

Konstnären vänder också blicken neråt – vad göms i marken under våra fötter, vilka spår av historien kan hittas? På de fem platser där sfärerna skulle stå gjordes utgrävningar av marken, och barn och andra boende kunde aktivt följa tillblivelsen av verket. Även föremål från nutiden hamnade i de uppgrävda ytorna och fick följa med i avgjutningen. Dessa betongytor överfördes sedan till brons, detaljer som stenar och objekt polerades upp till gyllene glans. Därefter placera- des bronsytorna som ”golv” i sfärerna.

När det är mörkt ute lyser sfärerna inifrån. Envägsglaset är transparent från den mörka sidan så att man kan se in i de upplysta sfärerna på natten men soliga dagar bildar utsidan en spegel som fångar omgivningen.

En öppning i varje sfär bjuder in till glasets skyddande rum för att utforska formen, speglingarna och avgjutningen. Sfärernas former är hämtade från platonska kroppar och kopplas samman med de klassiska elementen: Tetraeder – eld, kub – jord, oktaeder – luft, dodekaeder – Gaia/planeten Jorden och ikosaeder – vatten.