Elin Wägner håller tal

Konstnär Derkert,Siri
År 2014
Plats Vasastan
Teknik/Material Brons
Koordinater lat: 59.339652 long: 18.0387518

Varje år får Stockholm konst förslag om att med donerade medel hedra mer berömvärda medborgare med minnesmärken eller skulpturer. Om politikerna i Stockholms konstråd samtycker är det Stockholm konst som ser till att säkerställa konstnärlig kvalitet och genomförande. Ett dylikt donationsförfarande är förklaringen till att vi i Stockholm i dag har verk som bland andra hedrar Raoul Wallenberg, Folke Bernadotte och författaren Hjalmar Söderberg.

Årets donation är en skulpturgåva från Elin Wägner­-sällskapet till Stockholms stad. Sällskapet har arbetat sedan 2011 för att få till stånd en skulptur föreställande författaren och samhällsdebattören Elin Wägner i Stockholm. Förslaget att inte beställa något helt nytt utan att i stället låta förstora Siri Derkerts (1888–1973) lilla ögonblicksbild av Wägner, kom från framlidne akademiledamoten Ulf Linde. Det var också han som tipsade om att skulptören Rune Rydelius (f. 1946) kunde vara rätt person att utföra uppdraget.

Siri Derkerts skulptur skapades 1945 på den kvinnliga medborgarskolan Fogelstad och visar Elin Wägner när hon håller tal, med papper i handen, överkroppen koncentrerat framåtlutad och ena foten halvt lyft. Den lilla skulpturen finns i brons i Bonniers porträttsamling på Manilla. Den version av Elin Wägner håller tal som placerats på S:t Eriksplan är förstorad till cirka 160 centimeters höjd.

Stockholm konst har stått för diabassockel och montering. Till andra som bidragit finns Växjö kommun där Elin Wägners familj på mödernet hade sina rötter.

Att skulpturen kom på plats i år är också en påminnelse om att det år 2014 är 70 år sedan Elin Wägner valdes in i Svenska Akademien.