Konsthändelse #2, Strömmen

Konstnär Thierfelder,Magnus
År 2020
Plats Gamla Stan
Teknik/Material Trä
Beställare Stockholm konst
Konstprojektledare Frida Cornell
Koordinater lat: 59.3282706 long: 18.0770274

Som del i Stockholm konsts sommarsatsning på tidsbegränsade konsthändelser visades Magnus Thierfelder Tzotzis nya verk En fjärils vingslag i Strömmen.

En båt som läcker. Ett tydligt missöde. Något som har gått helt fel eller är det båtens sätt att andas? Likt berättelsen om en fjärils vingslag, som får mer långtgående effekter på en annan plats i världen, blir båtens läcka en fontän som triggar igång en cirkulär rörelse. En liten droppe i oändligheten, en ensam handling som ger vidare ringar på vattnet. Allt hänger samman i en större helhet.

Sommaren 2017 visade Stockholm konst i samband med Konstfrämjandets 70­årsjubileum konstnärens verk Fountain på Swedenborgsgatan. Den lilla vattenstrålen, som en läcka mitt på trottoaren, var en gestaltning av en underliggande kraft som trängde sig upp mellan plattorna och väckte stor uppmärksam­ het. I sitt anspråkslösa uttryck symboliserade vattenskulpturen den kraft som finns i det lilla.

Samma idé om hur något till synes oansenligt leder till ödes­ digra konsekvenser fortsätter i det nya verket En fjärils ving­ slag. I sin lekfulla form rymmer gestaltningen ett existentiellt djup. Det påminner oss även om att våra handlingar verkar långt utanför våra egna liv. Allt hänger ihop, sammanlänkat och konsekvent.

Magnus Thierfelder Tzotzis, född 1976, är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Han har medverkat i en rad utställ­ ningar i Sverige och internationellt. Hans konst präglas av en skenbar enkelhet i uttrycket, medan den samtidigt är mångbott­ nad i fråga om innehållet och symbolernas laddning.

I form­ språket förenas humor, skärpa och omsorg om detaljer. Verken bär på ett visst motstånd som väcker tankar. Tingen uppenbarar sig i ett nytt ljus och får en ny mening.