Konstnärshem

Konstnär Marianne Hall, Susanne Grundell, Peter Czerniak, Gunilla Larsén, Lennart Carlheim-Gyllensköld, Kerstin Åström Carlén, Matts Jungstedt, ​Lotta Melanton, AnnMari Brencker
År 2022
Plats Södermalm, Slussen
Konstprojektledare Åsa-Viktoria Wihlborg

Konst och kultur har länge präglat Slussen och kommer också att känneteckna platsen framöver. Tillsammans med Stockholm konst har Projekt Slussen tagit fram ett koncept med konst i fokus för att levandegöra Södermalmstorg även under byggtiden.

Konceptet Konst vid Slussen ska bidra till att synliggöra olika former av konstnärliga uttryck som inspireras av platsens historia, nutid och framtid. Genom initiativet aktiveras en del av Södermalmstorg, där ombyggnaden riskerar att bidra till otrygghet och otrivsel. Konst vid Slussen startade i slutet av januari 2022 och kommer att pågå under tre år (2022–2024)

Stiftelsen och Föreningen Konstnärshem är belägen i kvarteret Svalgången och har som uppgift att upplåta bostäder och därigenom främja vård av behövande äldre, sjuka eller handikappade svenska konstnärer. Konstnärshem presenterades i en serie på fyra utställningar med nio konstnärer utspridda på verksamheterna kring Södermalmstorg. Fokus lades på mötet mellan konstnärer och besökare.