Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Konstpaus #6

KonstnärConstanza Ferreira Maria
År2021
Teknik/MaterialVideo
KonstprojektledareFrida Cornell, Stefan Otto
Koordinaterlat: 59.335754 long: 18.063848

Den venezuelanska konstnären Maria Constanza Ferreira klippte om sin film ”Crystal Landscapes” till tre unika varianter för Konstpaus #6. Maria Constanza Ferreira arbetar i olika medier som video, fotografi och installation. Hon har rönt stor uppmärksamhet för sitt arbete med mikrofotografering och animationer, där världar för små att uppfatta med ögat växer fram och kommer till liv. Främst har hon ägnat sig åt så kallad kemisk kristallografi, där man studerar atomstrukturer i solida material och hur kristallina material – där atomerna ordnar sig regelbundet – beter sig.

I den meditativa filmen ”Crystal Landscapes” har konstnären använt sig av ett polariserat ljusmikroskop för att avbilda och fånga olika kristallers tillväxtprocess. De mikroskopiska porträtten av kristallina material och hur atomerna ordnar sig speglar naturens pågående processer där till exempel bergskedjor, öknar, sanddyner eller floder växer fram genom årtusenden. Mikrooch makrokosmos i ett oändligt tidsperspektiv.

”Att se kristaller växa visar hur fantastiskt naturen inordnar sig för att skapa den vackra komplexitet som omger oss. Världen sedd genom kristallografi har utvecklat min kunskap om naturens system och lett till en djupare förståelse för vår livsmiljö”, berättar konstnären.

”Crystal Landscapes” visades i tre versioner, anpassade efter skärmarnas olika förutsättningar i stadsrummet. Verket var en påminnelse om vårt beroende av naturen där den kan kännas som mest avlägsen.

Maria Constanza Ferreira, född 1994, är utbildad både inom film och design. Hon är aktuell med flera utställningar, bland annat på MOXI, Santa Barbara i Kalifornien och GLAS Animation Festival, Berkeley. Under 2019–20 hade konstnären ett unikt ArtistinResidency på Kahr Research Groups kemilaboratorium som är en del av New York University. För närvarande har hon ett Artist-in-Residency på Santa Barbara Center for Art, Science and Technology (SBCAST) i USA.

Constanza Ferreira Maria, 2021, Video, Frida Cornell, Stefan Otto