Nobel Week Lights, Odenplan

Konstnär Pettersson,Katja
År 2020
Plats Vasastan
Teknik/Material Video
Beställare Stockholm konst
Konstprojektledare Stefan
Koordinater lat: 59.3441404 long: 18.0493368

Nobelpriset uppmärksammar och belönar framsteg inom vetenskap, litteratur och fredsarbete. Som Alfred Nobel skriver i sitt testamente är priset ämnat ”att komma mänskligheten till den största nytta”. 2020 årets Nobelpristagare firades bland annat under Nobel Week Lights som under en vecka i december pågick på olika platser i Stockholm.

Stockholm konst deltog genom att bjuda in Katja Pettersson som skapade en temporär gestaltning, Milli­ sekund, på Odenplan. Valet av platsen var förankrad i dess historia. Under Alfred Nobels tid låg Odenplan i utkanten av Stockholm. Här fanns en stor botanisk trädgård, anlagd av bröderna Bergius i mitten av 1700­talet. Efter brödernas död donerades egendomen till Kungl. Vetenskapsakademien. Bergianska stiftelsen bildades. Delar av den uppodlade ytan flyttades 1885 till Frescati. I Bergianska trädgården – ett museum för levande växter – möts vetenskaplig teori, praktik och skönhet.

Katja Petterssons verk projicerades på en stor duk på trappavsatsen vid huvudentrén till Gustaf Vasa kyrka. Filmen visade kraftfulla explosioner i slowmotion. Tryckvågen förflyttar materia och formar slumpartade molnvirvlar, som dyker upp, förvandlas och försvinner. Färgkaskaderna påminner om den rika växtlighet som en gång blomstrade på den här platsen. Projektionen skapade samtidigt illusionen att de spektakulära ljusfenomenen uppstod mitt framför oss. Vackra, gåtfulla, skrämmande och lockande på samma gång.

I sitt bildspråk anknöt verket till Alfred Nobels uppfinning – dynamit. Nobel själv brottades, som bekant, med frågor om hur den sprängande kraften skulle användas. Katja Pet­terssons gestaltning var en inbjudan till eftertanke och en påminnelse om att gott och ont, framsteg och bakslag ofta