Återinvigning av Fatbursparken

Fatbursparken har rustats upp i samband med att Trafikverket byggde Citybanan. Den komplexa konstnärliga gestaltningen Apollon och Dionysos, som består av flera delar, flyttades under en period för att den inte skulle skadas under de pågående arbetena. Stockholm konst har ansvarat för att återföra konstverken till den ursprungliga placeringen i parken som nu återinvigts.

Fatbursparken på Södermalm är anlagd i det område som tidigare var Södra stations godsbandgård och den igenfyllda sjön Fatburen. En arkitekttävling om parkens utformning utlystes 1987 och White Arkitekter vann med förslaget Apollon och Dionysos. En del av förslaget bestod av en konstnärlig gestaltning med skulptören Roland Haeberlein som huvudsaklig upphovsman i samarbete med andra konstnärer. Den bärande idén var konstrasten mellan det formella och ordnade och det vilda och utlevande. Det handlade också om ett samspel mellan konsten och landskapsarkitekturen. På ömse sidor om gångstråket, mellan södra station och Medborgarplatsen, delas parken i en ordnad ”apollonisk” del och en informell ”dionysisk” del. Det centrala verket, fontänen Afrodites brunn, markerar parkens hjärta, som flankeras av en mängd skulpturer utspridda i hela området.

Fler nyheter