Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Axplock ur Stockholms stads konstsamling på Liljevalchs+

Stockholm konst ansvarar för stadens konstsamling. Ett urval av de konstinköp som gjordes under åren 2021 och 2022 visas på Liljevalchs+. Genom en blandning av material, tekniker och uttryck bjuder Stockholm konst på ett visuellt äventyr där särdragen är viktigare än likheterna.

Stockholms stad började förvärva konst för mer än hundra år sedan. Det är en av Sveriges största konstsamlingar i offentlig ägo, en samling som ständigt växer. Idag består den av drygt 32000 verk och inbegriper måleri, grafik, akvarell, teckning, fotografi, skulptur och objekt.

Som helhet är stadens konstsamling precis som den ska vara: spretig, egensinnig, dynamisk och självständig. Ibland avspeglar den aktuella konsttrender. Ibland representerar den just det som på något sätt avviker. Alltid präglas den av stort konsthistoriskt värde som tidsvittne.

Syftet med konstsamlingen är att placeras ut i kommunala verksamheter, som skolor, vård- och omsorgsboenden, kontor samt andra offentliga rum. Konstintendenter på Stockholm konst ansvarar för att i samråd med verksamheterna skapa kollektioner som berikar våra gemensamma miljöer. Det handlar inte om utsmyckning. Det handlar om att beröra, väcka tankar och skänka estetiska upplevelser.

Det gemensamma för urvalet i presentationen på Liljevalchs+ är att verken köptes in under 2021–2022 och skapades av idag verksamma konstnärer. De kommer dock från olika generationer, skapar i olika tekniker och söker olika uttryck. I varandras sällskap representerar deras konstverk fler särdrag än likheter. Det övergripande syftet är att förmedla en mångfacetterad bild av de olikartade trådar som sammanflätas i Stockholms stads omfattande konstsamling. Presentationen vittnar således om konstens förmåga att trivas tillsammans trots olikheterna och att behålla sin unika karaktär i flerstämmiga sammanhang.

Stockholm konst gästar Liljevalchs+ under perioden 24 mars–14 maj 2023

Medverkande konstnärer: Anja Fredell, Annalena Törnström, Ayan Farah, Berit Lindfeldt, Cia Kanthi, Emma Jönsson, Eric Saline, Eva Grytt, Eva-Maria Ern, Fatima Moallim, Haidar Mahdi, Hans Isaksson, Jarl Ingvarsson, Katrin Westman, Klara Wiksten, Lenny Clarhäll, Lovisa Ringborg, Madhat Kakei, Maria Boij, Marianne Hall, Mats Adelman, Mats Bergsmeden, Olivia Pettersson Fleur, Olof Inger, Ragnar Persson, Susanne Gunnarson, Theo Ågren, Åsa Johansson

Urvalet ur Stockholms stads konstsamling gjordes av konstintendenterna på Stockholm konst: Noak Lönn, Andreas Nordh Hansson och Anita Pettersson. 

Fler nyheter