Stockholm Konst logo Stockholm Konst

Eleonora Fors Szuba blir ny chef för Stockholm konst

Stockholm konsts uppgift är att ge stockholmarna den allra bästa konsten genom att konstverk tar plats på gator och torg, i parker och bostadsområden, i skolor och omsorgsboenden och i stadens fastigheter. Ny chef för Stockholm konst, med ansvar att stärka och utveckla den offentliga konsten i Stockholm, är Eleonora Fors Szuba.

Närmast kommer Eleonora Fors Szuba från Västra Götalandsregionen där hon sedan 2021 varit chef för konstenheten med uppdrag att utveckla, förvalta och förmedla den offentliga konsten och konstsamlingen i regionen. Innan dess har hon under flera år verkat som curator för offentlig konst. Eleonora Fors Szuba har examen i konstvetenskap och från curatorutbildningen vid Stockholms universitet.

– Det är hedrande att få uppdraget att leda Stockholm konst. Jag har intresserat mig för den offentliga konstens potential att nå fler sedan länge och med Stockholms ambition att utmana vad den offentliga konsten kan vara ser jag fram emot att stärka och synliggöra den offentliga konsten i staden tillsammans med teamet, säger Eleonora Fors Szuba.

Som ny chef får Eleonora Fors Szuba uppdraget att leda arbetet med att utveckla och utmana formerna för hur den offentliga och gemensamma konsten kan ta plats i staden och i människors liv. Det sker bland annat genom:

  • Genomförande av konstnärliga gestaltningsprojekt enligt enprocentsregeln, vid ny- om- och tillbyggnad i staden.
  • Att hantera Stockholms stads konstsamling, cirka 30 000 verk, som placeras i stadens verksamheter.
  • Vård och underhåll av stadens cirka 500 konstverk på allmän plats.

– Jag är mycket glad att kunna presentera Eleonora Fors Szuba som ny chef för Stockholm konst. Hon är en visionär ledare som kommer att stärka Stockholm som konststad, säger Fredrik Linder, avdelningschef för Museer och konst på kulturförvaltningen i Stockholms stad.

Eleonora Fors Szuba tillträder 1 oktober 2024. Hon efterträder Stefan Hagdahl som går i pension.

Fler nyheter