Fantasifull betraktelse över livets uppkomst

Lisa Jonasson och Matti Kallioinen har skapat en visuellt slagkraftig gestaltning i den nyrenoverade och ombyggda Rödabergsskolan. Konstverket Det som finns och förvandlas består av flera delar med noggrant utmejslade detaljer och är en fantasifull betraktelse över livets möjliga uppkomst och villkor.

Rödabergsskolan uppfördes 1953 efter ritningar av Paul Hedqvist. Skolan renoverades och byggdes ut 2019–2022. I samband med detta har Matti Kallioinen och Lisa Jonasson skapat en konstnärlig gestaltning i flera delar inomhus och utomhus. Verket består av hängande glasfiberskulpturer, 16 figurer på en vägg i biblioteket samt en ljud- och ljusorgel och reliefskulpturer utomhus i portiken.

Konstnärerna har strävat efter att skapa en stämningsfull miljö. Redan på skisstadiet har de följt hur det figurativa och det abstrakta lockar fram olika klanger hos varandra. Teman som tillblivelse, natur, fotosyntes, metamorfos och evolution flätas samman genom hela gestaltningen.

Tre färgskimrande, böljande vågformer dominerar i luftrummet. Silhuetterna i metall på den välvda väggen föreställer urdjur, fossiler och andra profiler. Reliefskulpturerna i aluminium i portiken bildar tillsammans en fantasifull betraktelse över livets uppkomst och villkor.

Gestaltningen som helhet är som ett universum med både igenkännbara och gåtfulla former som svävar, flyter och skiftar enligt sin unika koreografi. Verken glider in i varandra som om de var samverkande kroppsdelar av en komplex superorganism. Symbolvärlden är här universell om än förankrad i konstnärernas unika bildspråk.

Lisa Jonasson, född 1978, är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hon har haft en rad separatutställningar och är bland annat representerad vid Moderna Museet och Kalmar konstmuseum.

Matti Kallioinen, född 1974, är utbildad vid Konstfack och Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Han ställer regelbundet ut och har skapat en rad offentliga gestaltningar, bland annat i BMH-hallen i Sandbäcken i Karlstad och på Anna Lindhs plats i Malmö.

Fler nyheter